Volledige nieuwsoverzicht

24
Partijdeskundige oplevering softwareoplossing
Beoordelen van de kwaliteit van een oplevering van standaard pakket + maatwerk in een Microsoft Dynamic AX omgeving.
Actions: E-mail | Permalink |
02
Onderzoek naar en oordeelsvorming over de kwaliteit van een ICT dienstverlener op het gebied serviceverlening in het kader van migratie naar de cloud ...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
Advies inzake inbreuk Intellectueel Eigendom
Inhoudelijke ondersteuning bij het onderzoek naar een mogelijke inbreuk op intellectueel eigendom door ex-medewerkers
Actions: E-mail | Permalink |
01
Analyse verwijt inbreuk auteursrecht
Onderzoek voor softwareleverancier over verwijt dat een concurrent heeft gemaakt over mogelijk inbreuk op het auteursrecht van software van die concur...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
31
Deskundigen inzicht kort geding
Analyse als ICT deskundige van stukken die ingebracht zijn in een kort geding, mogelijk inbreuk auteursrecht.
Actions: E-mail | Permalink |
25
Second opinion deskundigenbericht
Als partijdeskundige beoordelen van een deskundigenbericht dat in een geschil is uitgebracht. Het zichtbaar maken van manco's, onduidelijkheden en con...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
12
Onderzoek softwaredistributie
Partijdeskundig onderzoek naar (mogelijke illegale) distributie van software. Beoordelen van gegevens die uit een beslag naar voren zijn gekomen, nalo...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
Second opinion deskundigenbericht
Het opstellen, als partijdeskundige, van een second opinion over een uitgevoerd ICT Deskundigenonderzoek
Actions: E-mail | Permalink |
01
Deskundigen memorandum rechtsbijstandverzekering
Opstellen van een memorandum als gerechtelijk deskundige ICT voor een dispuut dat bij een rechtsbijstandverzekering is beland. Beschikbaar maken en in...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
31
Beoordelen deskundigenbericht
Het beoordelen van een uitgebracht deskundigenbericht, de gestelde vragen en antwoorden versus de basis van het geschil over een geleverd standaard so...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
Partijdeskundigenonderzoek oplevering software
Onderzoek naar de resultaten van de oplevering van software: een combinatie van standaard software pakket en maatwerk. In kaart brengen verschillen in...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
Kwalificatie beschikbaarstelling broncode
Opstellen van een protocol voor het beschikbaar maken van de broncode van maatwerk software in het kader van overdracht van die software van maker naa...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
Gestart met een blog
Begin 2013 ben ik gestart met een blog op mijn website. Wetenswaardigheden van en mijn ervaringen in het veld waarin ik als beëdigd informatica d...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
Onderzoek naar de status van ERP implementatie
Onderzoek naar en analyse van de status van de implementatie van een omvangrijk ERP systeem voor een productiebedrijf. Beoordelen van gemaakte afsprak...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
Notitie over downloaden van bestanden
Analyse en onderzoek naar de mogelijkheid die door een individu geboden is om bestanden te downloaden. De bestanden bevatten auteursrechtelijk bescher...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
05
Ondersteuning bij testen als onderdeel van een deskundigenbericht
In een deskundigenprocedure bieden van ondersteuning bij het valideren van opgeleverde software, waarbij een complexe conversie van gegevens een belan...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
01
ICT advies gebruik websites en downloads
Advies en inspectie voor het gebruik van websites, FTP sites, downloads, verwijzingen, DNS instellingen vanwege mogelijke illiegale distributie van so...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
Partijdeskundigen onderzoek oplevering software
Onderzoek naar de kwaliteit van de opgevelerde software en het proces van oplevering, als onderdeel van partijdeskundige rapportage. Complex proces, p...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
Business strategie IT oplossingen
Strategiesessie business ontwikkeling van een Nederlandse softwareleverancier.  Genereren business alternatieven, SWOT analyse, opties, out-of-th...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
Onderzoek naar gelijkenis van een applicatie van een leverancier en de toepassing die door een (ex) medewerker voor eigen rekening wordt geleverd in h...

[Lees verder...]

Actions: E-mail | Permalink |
Pagina 3 van 4Eerste   Vorige   1  2  [3]  4  Volgende   Laatste   
Copyright 2024 Ernst Peter Tamminga   |  Inloggen